Fer-se Soci

Fer-se soci - Preus

Tipus de quota

Empadronat Celrá

No-Empadronat

 

 Altes / Renovacions

Altes / Renovacions

Individual 

(a partir 16 anys)

55 €

85 €

Familiar

(fills fins a 18 anys)

85 €

130 €

  • Preus anuals*.                     
  • Alta de targeta o duplicat en cas de pèrdua: 10 euros. 
  • Els que no siguin socis del Club Tennis Celrà poden reservar pista a través de l'Ajuntament de Celrà - Pavelló d'esports.

 * Les quotes es paguen durant la segona quinzena d'octubre. Les noves altes de setembre a desembre pagaran la totalitat de la quota anual. Les altes a partir de gener, es prorratejarà la quota per mesos.

Informació per a socis familiars

  • Els nens fins a 12 anys, poden accedir a les pistes fora d'horari classes amb la targeta familiar, sota la responsabilitat dels pares/tutors i necessàriament acompanyats d'un adult.
  • Els nens a partir de 13 anys, poden accedir a les pistes amb la targeta familiar.