Junta Directiva

El Club - Junta Directiva

President: Ramon Giménez

Secretàri/a: 

Vocal: Marta Pi

Vocal: Enric Falgàs

Vocal: Elena Girona

Vocal: David Romero