Normativa de les targetes d'accés

Normativa de les targetes d'accés

 

 

Normativa del sistema d'accés a les pistes del CT Celrà

 

 

 

1. Per entrar i sortir de les pistes de tennis es imprescindible que cada soci utilitzi la seva clau d’accés.

 

 

2. A les pistes caldrà seguir les normes generals d’utilització i bon ús que s’informaran al taulell d’anuncis.

 

 

 

3. A la sortida de les pistes cal assegurar-se que la porta d’accés estigui tancada correctament.

 

4. La targeta dóna accés a la "caseta" per encendre el llum de les pistes.  Assegurar-se que la "caseta" SEMPRE quedi tancada i NECESSARIAMENT REVISAR que així sigui quan sortiu. 

 

 

5. Si es perd la targeta d’accés cal notificar-ho el més aviat possible a un membre de la Junta. El cost d’una targeta de substitució és de 10 Euros.

 

 

6. És RESPONSABILITAT DE CADA SOCI fer un bon ús de les targetes que son personals i intransferibles.

 

 

7. En cas de no seguir la normativa es podrà retirar la targeta d’accés i condició de soci, sense tenir dret a la devolució de la quota anual.

 

 

  • Les entrades i sortides de cada soci quedaran registrades.
  • Només un bon ús del sistema permetrà el bon funcionament.
  • Preguem que tots els socis vetllin per un correcte accés i utilització.