Normativa Maquina Llançapilotes

Normativa Maquina Llançapilotes

L’ús de la màquina és exclusiu dels socis del Club Tennis Celrà.
 
La reserva s’ha de fer des de la pàgina web del Club Tennis Celrà, reservant la pista i la màquina.
 
No es podrà utilitzar la màquina sense reserva prèvia de la pista.
 
El soci que fa la reserva i en farà ús ha de ser present a la pista i necessàriamenthaver fet el curs d’utilització de la màquina organitzat pel Club.
 
En cas de socis familiars menors només podran fer ús de la màquina acompanyats del soci familiar adult que hagi fet el curs.
 
Cal portar el tiquet de la màquina i el full de reserva de pista (cal imprimir-lo des de la pàgina web) i penjar-lo en el lloc indicat a les pistes.
 
Per no destorbar la bona marxa de les classes caldrà ser a les pistes 5 minuts abans de l’inici de l’hora de reserva per tenir accés a la màquina. Transcorreguts 10 minuts de la reserva de la pista la reserva queda sense efecte i qualsevol altre soci pot accedir a les pistes.
 
Les activitats que s’organitzin a través del club tindran preferència sobre qualsevol reserva feta.
 
L’ús de les pistes es regeix per la normativa general del Club Tennis Celrà i d’utilització de les pistes.
 
L’incompliment de la normativa del sistema de reserva de pistes, d’ús de la màquina i general de la normativa del Club pot donar lloc a la baixa d’accés.
 
En cas d’utilització de la màquina per part de socis que no hagin pres part en el curs donarà lloc a la desactivació de possibilitat de reserva de la màquina durant la temporada en curs.
 
 
  • La disponibilitat d’utilització de la màquina serà el mateix que l'horari de classes de l'ET.
  • Caldrà necessariament portar el full de reserva i un tiquet que s’entregarà a l’Albert.
  • La compra de tiquets es pot fer amb l'Albert o qualsevol membre de la junta.
  • El preu dels tiquets per la present temporada és de 4 Euros / hora.