Equip tècnic

Escola de tennis - Equip tècnic

 
Director esportiu:   Albert Roca
Entrenador:   Albert Roca
Entrenador:   Guillem Burguet                                                      
Entrenador:   Ramon Gimenez