Assegurança

Assegurances

ASSEGURANÇA - ESCOLA DE TENNIS

L'escola de Tennis de Celrà té contractada amb MAPFRE una assegurança d'accidents.

Les cobertures son únicament per accidents que tinguin lloc durant el transcurs de les classes de l'escola de tennis.

En cas d'accident durant una classe:

1. Comunicar-ho al professor que proporcionarà un full per omplir.

2. En el full de dades s'indica el número de telèfon que cal trucar (si és possible prèviament al desplaçament al centre mèdic) per tal d'obtenir un número de comunicació d'accident.

3. El centre mèdic assignat és la Clínica Onyar (antiga Aliança). Zona Vista Alegre de Girona.

4. El número de telèfon general de MAPFRE per comunicar un accident és el 902-136-524.

5. El número de telèfon de l'oficina de MAPFRE de Celrà en cas de dubtes és el 972-492865 (demanar per Lluís).

6. El Club de Tennis haurà de ratificar l'accident enviant una comunicació a MAPFRE. Per aquest motiu caldrà entregar una còpia del parte d'accident al professor (Albert Roca) el més aviat possible.

 

ASSEGURANÇA - FEDERATS

Les persones Federades estan cobertes per l'assegurança de la Federació Catalana de Tennis.

Informació de les cobertures:  pàgina web de la Federació Catalana de Tennis www.fctennis.cat

Telèfon de contacte: MAPFRE 902-136-524

·  Assistència sanitària per a accidents o lesions en la pràctica del tennis segons el reglament de normes i prestacions.

·  Cobertura d’assistència sanitària il·limitada.

·  Atenció en centres del més alt nivell de qualitat.